Velkommen til Kenfish

Transportør av smolt, hvitfisk og rensefisk

Lidenskapelig opptatt av fisk siden 2011

Brønnbåt transport

Siden oppstarten i 2011 har vi transportert leppefisk fra lokale fiskere og oppdrettet rognkjeks ut til oppdrettsanlegg. Vi utfører også transport av hvitfisk. Fra dag en har vi hatt fokus på innovasjon og gode løsninger for å stadig forbedre oss. Sammen med våre kunder har vi utviklet gode løsninger for å ivareta fisken. Vårt mål er å fortsette å være den som setter standarden for god fiskevelferd i brønnbåt transport.


Fokus på fiskevelferden

Vi har alltid vær opptatt av fiskevelferden, og sammen med våre kunder har vi utviklet gode løsninger og etablert gode rutiner for skånsom håndtering av fisk. Siden oppstarten har vi hatt som mål å aktivt jobbe for å heve standaren for hva som forventes av fartøyer i brønnbåt transport.

Innovasjon i front

Med fokus på innovasjon har vi utviklet flere gode løsninger som reduserer stress og øker komfort under laste- og losseoperasjoner samt under transport. I den spede begynnelse var fokuset mest på hvilket utstyr, men i ettertiden har fokuset vært tekniske løsninger og gode rutiner. Dette har nå gitt oss resultater i form av at vi har utviklet avsiler for vann ved mottak av fisk, hvilestasjoner for rensefisk under transport og lysstyringssystem ved utlossing.


Samtlige fartøy har Safepath Sikkerhetsstyringssystem, og er dekket av Safepath Beredskap 24/7

Følg oss på Facebook for flere nyheter, ledige stillinger og andre oppdateringer