— FLÅTE —

Dagens flåte består av både brønnbåter og fiskefartøy

Aquafisk SR - Brønnbåt                                 AIS

Lengde: 30m
Brønn: 1x 87m3, 2x 26m3. TOTAL: 139m3
Klasse: Sjøfartsdirektoratet - Liten Kystfart
 • Aqua-Life 8" Fiskepumpe for skånsom pumping av fisk
 • Vaki Macro fisketeller
 • SITA UV for behandling av sjøvann
 • Scale AQ partikkelfilter for behandling av sjøvann
 • Vard GasX for jevn fordeling av oxygen i brønn
 • OxyWIFI for kontinuerlig og presis monitorering av parameter i sjøvann
 • Undervannskamera i alle brønner
 • Fjernstyrte bunnventiler med automatisk logging

Elisabeth Star - Brønnbåt                              AIS

Lengde: 24m
Brønn: 1x 100m3
Klasse: Sjøfartsdirektoratet - Liten Kystfart
 • VAKI 6" Fiskepumpe for skånsom pumping av fisk
 • VAKI Macro fisketeller
 • SITA UV for behandling av sjøvann
 • Scale AQ partikkelfilter for behandling av sjøvann
 • Vard GasX for jevn fordeling av oxygen i brønn
 • OxyWIFI for kontinuerlig og presis monitorering av parameter i sjøvann
 • Undervannskamera i brønn
 • Fjernstyrte bunnventiler med automatisk logging
 • Vannlufter - For lukket transport over lengre perioder
 • FLS system med 14"slanger 

Hermon - Brønnbåt / Fiskefartøy                 AIS

Lengde: 18m
Brønn: 2x 35m3, 1x 22m3 - TOTAL 92m3
Klasse: Sjøfartsdirektoratet - Liten Kystfart
 • VAKI 6" Fiskepumpe for skånsom pumping av fisk
 • VAKI Macro fisketeller
 • SITA UV for behandling av sjøvann
 • Scale AQ partikkelfilter for behandling av sjøvann
 • Vard GasX for jevn fordeling av oxygen i brønn
 • Vard HQ for presis monitorering av parameter i sjøvann
 • Fjernstyrte bunnventiler med automatisk logging
 • Net-OP garnhaler
 • RSW Anlegg

Arktos - Brønnbåt / Fiskefartøy                    AIS

Lengde: 18m
Brønn: 2x 24m3 - TOTAL 48m3
Klasse: Sjøfartsdirektoratet - Liten Kystfart
 • VAKI 6" Fiskepumpe for skånsom pumping av fisk
 • VAKI Macro fisketeller
 • SITA UV for behandling av sjøvann
 • Scale AQ partikkelfilter for behandling av sjøvann
 • Vard GasX for jevn fordeling av oxygen i brønn
 • Vard HQ for presis monitorering av parameter i sjøvann
 • Fjernstyrte bunnventiler med automatisk logging
 • Net-OP garnhaler

Bakke JR - Fiskefartøy                                   AIS

Lengde: 20,99m
Type: Autoline, Stampeline og Garn

Klasse: Sjøfartsdirektoratet - Bankfiske II

 • Mustad AutoLine system
 • Net-Op Garnhaler
 • Net-Op Garngreier
 • PTG Kjøleanlegg
 • RSW Anlegg
 • Helix tanker for utblødning og nedkjøling av fisk
 • Loppa hodekuttemaskin

Odden - Fiskefartøy                                         AIS

Lengde: 14,99m
Type: Autoline
Klasse: Fartøyinstruks for fartøy under 15m

 • Mustad AutoLine system
 • Helix tanker for utblødning og nedkjøling av fisk
Obelix - Fiskefartøy                                       AIS

Lengde: 14,99m
Type: Autoline

Klasse: Fartøyinstruks for fartøy under 15m

 • Beitir Autoline system