— Våre tjenester —

Vi tar på oss kort og lengre transport av rensefisk. Våre fartøy tilfredsstiller alle krav fra Sjøfartsdirektoratet og Mattilsynet for frakt av akvakulturdyr.

Vi har også flere fiskefartøy som kontinuerlig er ute å fisker hvitfisk i nord Norge


Vi har båter i drift langs hele kysten. Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat.